Тематика

Метою GEO-UA 2014 є обговорення стану та перспектив використання аерокосмічної інформації для розв’язання актуальних проблем природокористування, сталого розвитку та безпеки в межах міжнародних програм GEOSS, GMES/Copernicus, INSPIRE та реалізації українського сегменту GEOSS (системи GEO-UA).

Особливу увагу на конференції GEO-UA 2014 буде приділено використанню даних спостереження Землі з космосу для розв’язання актуальних задач в сільському господарстві: міжнародні програми та ініціативи (GEO-GLAM, JECAM, SIGMA), картографування та ідентифікація посівів, прогнозування врожайності, оцінка площ посівів, оцінювання біофізичних параметрів, калібрування та валідація продуктів.

На конференції будуть обговорені актуальні питання використання аерокосмічних даних при розв’язанні наступних задач:

 • Сталий розвиток сільського господарства.
 • Оцінка та картографування ризиків надзвичайних ситуацій (повені, посухи, пожежі, землетруси, зсуви, забруднення навколишнього середовища).
 • Дослідження та адаптація до змін клімату.
 • Управління та захист екосистем.
 • Дослідження морів і океанів.

Розробникам ГІС та систем супутникового моніторингу надається можливість продемонструвати свої розробки на виставці

Тематика

 1. Міжнародні програми та ініціативи дослідження Землі з космосу (GEOSS, GMES/Copernicus, INSPIRE) та участь в них України.
 2. Програма GEO-UA та шляхи її реалізації.
 3. Методи оброблення даних ДЗЗ.
 4. Спостереження Землі з космосу в системі агропромислового та природоохоронного комплексів.
 5. Технології, системи, засоби та пристрої дистанційного зондування Землі з космосу.
 6. Інформаційні технології в дослідженнях Землі з космосу, включаючи ГІС та інфраструктуру геопросторових даних.